Picture details

Sheela Ghadge

कधीच केला नाही आपल्या कामाचा गाजावाजा, कोव्हीड योद्धयांपैकी एक .... आपला बळीराजा...
Theme

Opportunities during Pandemic

Location
Medium